Anna Pellosniemi

anna-omasivuAnna Pellosniemi
asianajaja, varatuomari, osakas
+358 9 5657 955
+358 40 7487144
anna.pellosniemi@obl.fi

Painopistealueet
Perhe- ja perintöoikeus
Lapsioikeus
Kansainvälinen perheoikeus
Rikosoikeus
Oikeudenkäynnit

Koulutus
Asianajaja 2000
Varatuomari 1998
Oikeustieteen kandidaatti 1995

Kielitaito
suomi, englanti

Tausta
Asianajotoimisto Obstbaum Legal Oy 2014
Asianajotoimisto Ulla-Riitta Harju & Co Oy, asianajaja 2000-2014
Helsingin käräjäoikeus, tuomioistuinharjoittelu 1997-1998
Asianajotoimisto Ulla-Riitta Harju Oy, avustava lakimies 1994-1999

Muuta
Suomen Asianajajaliitto, jäsen 2000-
Suomen Asianajajaliiton valtuuskunta, varajäsen 2008-2010
Suomen Asianajajaliiton valtuuskunta, jäsen 2010-2015
Suomen Asianajajaliiton perhe- ja perintöoikeudellinen asiantuntijaryhmä 2014-2016
Suomen Asianajajaliiton asianajajatutkinnon pienryhmäkouluttaja 2013-
Suomen Lakimiesliitto 1995-
Suomen Lakimiesliiton järjestövaliokunta 2014-