Asianajotoimisto Ulla-Riitta Harju & Co Oy ja Asianajotoimisto Obstbaum, Harju & Sorjonen Oy ovat yhdistyneet 1.2.2014

Asianajotoimisto Ulla-Riitta Harju & Co Oy ja Asianajotoimisto Obstbaum Harju & Sorjonen Oy ovat yhdistyneet 1.2.2014. Toimistomme uusi nimi on Asianajotoimisto Obstbaum Legal Oy. Uusi puhelinnumeromme on 09-5657 955, fax 09 5657 9560 ja sähköpostiosoitteemme muotoa etunimi.sukunimi@obl.fi . Muut yhteystietomme säilyvät ennallaan, vanhat sähköpostiosoitteemme ovat myös edelleen toiminnassa.

Toimistomme osakkaita ovat AA, VT Tiina Haapa-aho, AA, VT Pekka Harju, AA, VT Ulla-Riitta Harju, AA, VT Anna Pellosniemi ja AA Antti Sorjonen. Neuvottelevana asianajajana toimii AA, VT Petrik Obstbaum. Asianajosihteerinä toimii Hannele Riikonen ja opiskelijaharjoittelijoina oikeustieteen ylioppilaat Emmi Kauppala ja Tea Rantanen.